Zakończenie roku w nowej wersji systemu Kadry - Płace

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi rozpoczęcia pracy na programie w nowym roku kalendarzowym przypominamy o czynnościach jakie należy wykonać, aby bezproblemowo przeprowadzić ten proces.

1. Koszty i ulga podatkowa

W 2014 roku skale podatkowe pozostają na niezmienionym poziomie. Niemniej jednak należy uzupełnić tabelę podatkową w opcji 3.7.6 następującymi wartościami:

- roczna wartość ulgi = 556.02,
- dochód zwolniony = 3091,
- % pierwszego progu podatkowego = 18,
- % drugiego progu podatkowego = 32,
- wartość progu = 85528

Należy również pamiętać o wyzerowaniu narastającej kwoty podatku na kart. personalnej (jeżeli jest zdefiniowane takie pole) oraz o przywróceniu osobom z 32% podatku wartości dla pierwszego progu (pole307 kart. personalnej)


2. ZUS

Podobnie jak skala podatkowa w 2014 roku nie ulegają zmianom składki ZUS oraz NFZ.
Jednakże należy wyzerować wartości narastających składek ZUS oraz tzw. B.O. składek ZUS (w obu przypadkach jeżeli zostały takie pozycje zdefiniowane na kart. personalnej). Operację tę najlepiej wykonać poprzez grupową modyfikację pola (opcja 1.4) wybierając wszystkich pracowników i jako wartość dla pola wpisujemy "0". Odwieszamy również wcześniejsze zawieszenia potrącania składek ZUS (obce osoby z przekroczeniami na kart. personalnej). W konfiguracji systemu (opcja 4.1.1) sprawdzamy i ewentualnie zmieniamy algorytmy (H1,H2,H3) uaktualniając kwotę przekroczenia 30 krotności składek ZUS z wartości 111390 na nową (nowa wartość przekroczenia w momencie opracowywania tej instrukcji jeszcze nie jest znana). W opcji 4.1.3 - modyfikacja wartości współczynników sprawdzamy czy jest zdefiniowana kwota graniczna przekroczenia - jeżeli tak to poprawiamy.
Następnie w opcji 4.3.2.6.15 wprowadzamy nową wartość przekroczenia.


3. Płaca minimalna

Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 1680.00. Należy tę kwotę zaktualizować w opcji 4.1.3 - modyfikacja wartości współczynników.
Można również sprawdzić algorytmy (4.1.1) czy nie zawierają starej wartości (1600.00) jeżeli tak to poprawiamy ją na nową (1680.00).


4. Kalendarze

Przed wprowadzaniem nieobecności na nowy rok należy zaktualizować kalendarze systemowe. Tę operację wykonujemy w opcji 2.4.
Każdy system wynagrodzeń (lub grupa pracownicza dla firm z takim rodzajem kalendarzy) wymaga osobnego zdefiniowania. Po zaznaczeniu dni które chcemy zmodyfikować możemy zmienić ich rodzaj (pracujące, wolne, święta), oraz ilość godzin pracy korzystając z ikon znajdujących się w lewej dolnej części ekranu. Po dokonaniu koniecznych modyfikacji w obrębie jednej grupy przechodzimy do następnej poprzez naciśnięcie ikony strzałki na górnym pasku.


5. Urlopy

Po zarejestrowaniu wszystkich urlopów za rok 2013 trzeba wykonać operację zamknięcia roku dla urlopów - opcja 2.1.7. Czynność ta spowoduje przepisanie niewykorzystanych urlopów tegorocznych do pozycji urlop zaległy na rok 2014. Zostanie również dodany nowy urlop do wykorzystania w związku z rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego. Po przeprowadzeniu zamknięcia roku należy sprawdzić wartości urlopu dla kilku osób (zwłaszcza zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy). W razie potrzeby operację tę można powtórzyć.W najbliższym czasie zostanie również wydana nowa wersja programu płacowego zawierająca zmiany związane z urlopami macierzyńskimi dostosowana do nowego programu Płatnik wer. 9.01.001.