Serwis systemu Kadry-Płace

26 stycznia 2010 r.
Nowa wersja systemu konieczna do prawidłowego obliczenia rozliczenia rocznego podatku za rok 2009 !!!
Po pobraniu nowej wersji należy skontrolować zapisy w tabeli stawek podatku, a następnie obliczyć rozliczenie roczne. Rozliczenie można wielokrotnie powtarzać np. w przypadku zmiany liczby pracowników zlecających rozliczenie pracodawcy. W przypadku firm posiadających umowę serwisową nowa wersja jest bezpłatna.

18 grudnia 2008 r.
Opis zmian ustawień systemu, które należy wykonać w związku z rozpoczynającym sie nowym rokiem znajduje się tutaj ( jest to plik w formacie edytora Word ).

13 grudnia 2007 r.
Mapy deklaracji PIT-40 do rozliczenia wynagrodzeń za rok 2007 oraz nowa wersja systemu są do pobrania z naszej strony www.
W związku z nową ulgą rodzinną, PRZED obliczeniem rozliczenia rocznego podatku ( opcja \3.\7.\6. ), w kartotekach personalnych w polu nr 327 należy wpisać łączną kwotę ulgi.
Przypominamy, że w związku z niejednoznaczną interpretacją przepisów dotyczącą obliczania podatku na formularzu PIT 40 (pole 73 - zaokrąglać do pełnych złotych czy nie) program konfiguracyjny (K-CFG) posiada opcję umożliwiająca wybór metody (dostęp z programu K-P: opcja nr 8.8.4. - metoda obliczania pola H73).
UWAGA - nowa wersja jest odpłatna i wymaga telefonicznej rejestracji systemu. W związku z powyższym prosimy o zamówienia za pośrednictwem faksu lub pocztą elektroniczną.

12 grudnia 2007 r.
W związku ze zbliżającym się końcem roku przypominamy o zmianach w konfiguracji systemu koniecznych do jego prawidłowego funkcjonowania.
Prosimy o dokładne przeczytanie do końca !!!.
Poniższą instrukcję można pobrać do notatnika i wydrukować tutaj.
 1. Koszty i ulga podatkowa.
  W 2008 roku „zwykłe” koszty rosną ze 108.50 na 111.25 oraz podwyższone ze 135.63 na 139.06. Natomiast ulga podatkowa wyniesie w 2008 roku 586,85, co miesięcznie przełoży się na kwotę 48.90 (wzrost z 47.71). Obie te wartości modyfikujemy na kartotece personalnej w polach 303 i 304. Przy większej liczbie pracowników sugerujemy użycie do tego opcji 1.5.1grupowa modyfikacja wybranego pola, następnie wyszukanie kartotek o żądanej zawartości (podajemy starą wartość kosztów i wprowadzamy w polu 303 nową wartość). Analogicznie zmieniamy zapis w polu 304.
 2. Inne współczynniki.
  Korzystając z opcji 3.7.8  zmieniamy skalę podatkową. Pierwszy próg będzie teraz wynosił 44.490,00, natomiast drugi  85.528,00 złotych. 
  Po obliczeniu baz i rozpisaniu wszystkich list wypłaconych w miesiącu grudniu trzeba wyzerować kwoty narastającej podstawy składek ZUS oraz sumy płacy od początku roku. Do tego celu również należy wykorzystać opcję 1.5.1.
  Następnie po zarejestrowaniu wszystkich urlopów za rok 2007 trzeba wykonać operację zamknięcia roku na urlopach opcja 2.5koniec roku.
  Pozostaje jeszcze do zmiany wysokość przekroczenia 30-krotności składek ZUS oraz minimalnego wynagrodzenia. Mogą one znajdować się w algorytmach dotyczących podstaw składek ZUS (opcja 4.1.2potrącenia systemowe, podstawy składek) oraz w bazie do naliczania listy płac (opcja 4.2). Jeżeli w tych miejscach występuje wartość poprzednich kwot trzeba je zmodyfikować zastępując nowymi. Minimalne wynagrodzenie od stycznia 2008 r. będzie wynosić 1.126,00 zł. Niestety, nowa wartość przekroczenia zostanie podana przez ZUS dopiero w styczniu.
 3. Składki ZUS.
  W
  roku 2008 wyjątkowo nie wzrasta składka zdrowotna płacona przez pracownika  - pozostaje na poziomie 1.25%, co razem z częścią odejmowaną od podatku daje 9%. Natomiast zmianie ulega składka rentowa i to zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy. Dlatego też, w związku z obniżeniem składki rentowej płaconej przez pracownika z 3.5% do 1.5% oraz przez pracodawcę z 6.5% do 4.5%, w celu prawidłowego naliczenia wynagrodzeń wypłaconych po 01.01.2008 konieczne jest wykonanie następujących czynności w programie K-P:

WSZELKIE ZMIANY NALEŻY WYKONYWAĆ PO SPORZĄDZENIU KOPII BEZPIECZEŃSTWA !!!

Nazwy składników wynagrodzeń u konkretnego użytkownika mogą być nieco inne od wymienionych, w zależności od specyfiki konfiguracji programu u klienta. Ilość baz chorobowego również zależy od konkretnej konfiguracji systemu.

UWAGA: prace muszą być wykonane PRZED obliczeniem pierwszej listy płac wypłacanej w miesiącu styczniu, natomiast algorytmy obliczania baz (pkt.3 pozycja 3) mogą być zmienione dopiero po obliczeniu baz z list wypłaconych przed pierwszym stycznia !!!

W przypadku problemów z wykonaniem wymienionych prac, służymy pomocą - usługami serwisowymi w ramach umów lub odpłatnie. Szacunkowy czas wykonania prac wraz z przetestowaniem baz danych nie przekroczy 5 godzin. Zmiany mogą być wykonane zdalnie za pośrednictwem internetu.

28 czerwca 2007 r.
W związku z obniżeniem składki rentowej płaconej przez pracownika z 6.5% do 3.5%, w celu prawidłowego naliczenia wypłat realizowanych od 01.07.2007 włącznie, konieczne jest wykonanie następujących czynności w programie K-P:

 1. W opcji: \4\1\2 należy w grupie 'potrącenia systemowe' odnaleźć składnik "składka rentowa pracownika 6.5%" i we wszystkich systemach wynagrodzeń zmienić w algorytmie wartość 0.065 na 0.035. W przypadku, gdy firma posiada pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich bądź wychowawczych, w związku z tym, że Skarb Państwa płaci za takich pracowników składki emerytalną i rentową, należy odnaleźć składniki: "składka rentowa url. macierzyński 13%" oraz "składka rentowa url. wychowawczy 13%" i we wszystkich systemach wynagrodzeń zmienić wartość 0.13 na 0.1.
 2. W opcjach: \4\4\1 oraz \4\4\4 należy w grupie 'potrącenia systemowe' odnaleźć wszystkie składniki dot. "składki rentowej pracownika 6.5%”, "składki rentowej url. macierzyński 13%" oraz " składki rentowej url. wychowawczy 13%" i uaktualnić opisy do bieżących wartości.
 3. W algorytmach służących do obliczenia baz chorobowego ( opcja \4\1\2 ) należy zmienić współczynniki odbruttowiające płace. We wszystkich systemach wynagrodzeń należy zmienić współczynnik 0.8129 na 0.8429 (w niektórych instalacjach występuje wartość 0.1871, którą należy zastąpić 0.1571). Zwykle dla danego systemu wynagrodzeń każdy współczynnik (0.8129 lub 0.1871) występuje 2 razy. Ponieważ algorytmy baz chorobowego zwykle są bardzo rozbudowane, zaleca się ostrożną ich modyfikację, podobnie ilość baz chorobowego może być większa od jednej !!!.
23 maja 2007 r.
W związku z zmianą programu bankowego w szkołach należy zmodyfikować plik (pliki) konfiguracyjne o nazwach: ELIXIR.DAT, ELIXIR1.DAT, ELIXIR2.DAT...
Linia zawierająca nr rachunku musi być uzupełniona do 26 cyfr. Należy też dodać nową linię na końcu pliku:
<INNADATAPRZELEWU><B>=TRUE

19 marca 2007 r.
Microsoft Vista wersja Biznes + Kadry-Płace pozytywnie przeszły pierwszy test współpracy !!!
Pobieżny test ( naliczenie listy ) nie wykazał problemów. Dalsze testy w toku.

13 marca 2007 r.
Od dnia dzisiejszego można pobierać nowe wersje systemu K-P zawierające moduł deklaracji PIT-4'2007.
UWAGA - ze względu na zmianę struktury bazy danych konieczne jest auktualnienie wszystkich programów składających sie na pakiet systemu ( KADRY.EXE, K-CFG, K-UTIL, KP2KEDU + ewentualnie ROZDZIEL, PKZP, PR ).
Firmy używające korespondencji seryjnej w Wordzie muszą też pobrać WYPELNIJ.EXE - uwaga - ten program zapisuje się na dysku sieciowym lub na lokalnych komputerach w zależności od indywidualnej konfiguracji - w przypadku problemów prosimy o kontakt w celu pomocy ( należy wyszukać na C: tekstowy konfiguracyjny plik KORESP.INI, lokalizację WYPELNIJ.EXE określa pierwsza linia pliku )

16 lutego 2007 r.
Firmy, ktore zostały wylosowane do wykonania deklaracji Z-12 prosimy o kontakt. Istnieje mozliwość skorzystania z eksportu danych z systemu Kadry - Płace ! Dodatkowe informacje można znależć tutaj.

01 lutego 2007 r.

Nasza firma poszukuje pracownika do działu wdrożeń systemu Kadry-Płace. Co oczywiste, idealny kandydat/kandydatka zna w praktyce funkcjonowanie naszego systemu i umie się nim posługiwać. Ponieważ wiedza typowego użytkownika jest niewystarczająca do naszych potrzeb, mamy świadomość konieczności gruntownego przeszkolenia kandydata z wiedzy 'komputerowo-windowsowej' oraz konfigurowania systemu. Jeżeli interesują Pana/Panią nowe wyzwania, możliwość znacznego poszerzenia posiadanych umiejętności - ZAPRASZAMY. Szef firmy czeka na telefon !


20 października 2005 r.
Nowa wersja systemu zawierająca zmiany dotyczące sposobu logowania się użytkowników. Umożliwia ona pełniejszy podział uprawnień pomiędzy poszczególnych użytkowników oraz wzmacnia system zabezpieczeń przed dostępem do programu niepowołanych osób.
Dodany został również rejestr logowań do systemu co dodatkowo staje się elementem kontroli pracy na programie.
W każdej chwili możesz sobie zmienić swoje dane, takie jak: Imię, Nazwisko, Login, Hasło korzystając z opcji 8-2-3

Zmiany dokonywane przez administratora systemu:
Po nadaniu przez Firmę "Zagórski-Softland" telefonicznie specjalnych uprawnień
masz możliwość:
-zmiany danych dotyczących danego użytkownika takich jak hasło, login, nazwisko
-zmianę jego uprawnień np. z grupy 4 (kadry) na grupę 8 (płace)
-utworzenie nowego użytkownika
-usunięcie starego użytkownika
Istnieje również rejestracja logowań kolejnych użytkowników tworzona w celu kontroli i bezpieczeństwa danych z zakodowanymi loginami dostępnymi na specjalne życzenie a każdy użytkownik posiada swój własny, unikatowy nr ID w celu jego późniejszej identyfikacji.

31 maja 2005 r.
Nowa wersja systemu powiązana ze zmianą struktury bazy danych.
Zmiana struktury danych dotyczy kartoteki personalnej - wczytywanej praktycznie przy wszystkich operacjach systemu. Dlatego bezwzględnie konieczna jest aktualizacja WSZYSTKICH programów systemu.
Z poziomu użytkownika modyfikacja działania systemu jest związana z dodaniem nowych pozycji do ewidencji urlopu przysługującego ( pola kartoteki o numerach 125 ..140 ). Poprzednia wersja systemu prowadziła rzeczywistą ewidencję wykorzystania urlopu tylko w dniach, a godziny były dynamicznie obliczane. Mechanizm działał bezproblemowo, ale w wyjątkowych przypadkach ( równoważny czas pracy, niestandardowy czas nominalny - np medycyna ) zdarzały się błędy. Opcja zakończenia roku urlopowego gubiła w dodatku wartości z pola nr 140. Rozwiązaniem było powielenie dotychczasowych zapisów z jednostką miary godziny. Dodaliśmy także nowy możliwy wpis do stanu początkowego pt. Zaległe godziny do zdjęcia ( stan na 01/01 w polu nr 140 ). Instalacja nowej wersji nie naprawi automatycznie wykrytych błędów, ale pozwoli na ich indywidualną korektę ( czego w starej wersji nie dało się zrobić ).
Zalecenia: przed instalacją nowej wersji radzimy wykonać wydruk pól o numerach 125..140 dla wszystkich kartotek przy pomocy opcji Raporty. Otrzymany raport w momencie pytania o ilość egzemplarzy wydruku można zapisać w pliku ( klawisz F2 ). Następnie, po zainstalowaniu nowej wersji, należy czynność powtórzyć. Otrzymane w ten sposób pliki należy porównać. Można to wykonać automatycznie np przy pomocy programu Total/Windows Commander - opcja / Pliki / Porównaj wg zawartości, możemy w tym Państwu pomóc.
UWAGA - nowa wersja jest tymczasowo dostępna w zakładce Pobieranie nowych i testowych plików systemu. - zależy nam na weryfikacji przeliczeń wymiaru urlopu - prosimy o zgłaszanie niezgodności.