Serwis systemu Finanse-Księgowość Fineks


Aby uruchomić program FK w trybie pełnoekranowym w środowisku WINDOWS XP należy:
Utworzyć batch'a wywołującego program np. wpisać w pierwszym wierszu: fk.exe
Następnie na pulpicie tworzymy skrót do batch'a, a w jego właściwościach wybieramy:
pełny ekran; rozmiar ekranu:80x25; rozmiar bufora:80x2530 maj 2005 r.

Dostępna jest nowa wersja programu FK - 4.65 z dnia 30.05.2005.

Wersja ta zawiera poprawiony mechanizm odbezpieczenia programu. Podczas uruchamiania systemu FK następuje automatyczna kontrola czy system jest odbezpieczony na danej stacji roboczej (sprawdzenie czy program jest uprawniony do uruchomienia na danym komputerze).
W przypadky wykrycia, że program nie ma uprawnienia do uruchomienia na danym komputerze automatycznie wywoływane jest okno pozwalające na łatwe odbezpieczenie programu. Do tej pory były konieczne dodatkowe operacje ze strony użytkownika.

Zapraszamy do sekcji pobierania nowych wersji programów.