System Faktury dla Windows

Program Faktury dla Windows służy do wykonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z wystawianiem faktur dla zakładów pracy, instytucji czy urzędów oraz prowadzeniem zestawień sprzedaży.

Częścią składową programu są kartoteki towarów i kontrahentów, dzięki którym możemy szybko i w prosty sposób wystawić konkretny dokument. Aby usprawnić funkcjonowanie programu zawarliśmy w nim słowniki kontrahentów, stawek podatku VAT, jednostek miar, miast, banków. Skutkuje to przejrzystością zawartych w bazie danych informacji, usprawnia korzystanie a przede wszystkim zwiększa komfort pracy. Samo wykonywanie czynności związanych z obsługą jest przyjemne i niekłopotliwe, co wynika ze stworzenia przyjaznego, intuicyjnego sposobu komunikowania się użytkownika z programem.

Bardzo istotnym elementem systemu są wydruki zestawień sprzedaży i rejestru VAT i dlatego przy projektowaniu FAKTUR położyliśmy na nie szczególnie duży nacisk. Użytkownik jest w stanie praktycznie dowolnie ustalać kryteria dzięki którym tworzone są wydruki. Tymi kryteriami mogą być zarówno zakresy dat, rodzaje dokumentów jak również same produkty czy kontrahenci.

Kolejną bardzo ważną stroną naszego systemu są zabezpieczenia przed niepowołanymi osobami chcącymi dostać się do programu. Istnieje możliwość przydzielenia każdemu pracownikowi osobnego hasła oraz nadania mu indywidualnych uprawnień w zakresie dostępu do wyznaczonych części programu, jak również zmian których może dokonać. Integralną częścią jest monitoring wszystkich operacji wykonywanych przy użyciu określonego hasła dostępu. Dzięki tym zabezpieczeniom możemy czuć się pewni że osoby nieuprawnione nie poznają poufnych informacji.

System Faktury dla Windows jest programem dynamicznie się rozwijającym, czerpiącym swoją siłę z doświadczeń klientów. Jednocześnie gwarantuje on stabilność i wysoką użyteczność. Zastosowanie naszego produktu powoduje uproszczenie procedur sprzedaży, pozytywnie wpływa na stopień poznania tego procesu oraz reguł którymi się rządzi, jak również wzmocni kontrolę i nadzór nad sprzedażą.

Podstawowe cechy programu :

Wystawianie dokumentów związanych z sprzedażą - faktury VAT, korekty faktur (paragony, KP, KW, dokumenty eksportowe w kolejnej wersji). Program posiada definiowane schematy faktur które pozwalają na automatyczne wystawianie dowolnej ich liczby według ustalonego wzoru w krótkim czasie i bez dużego nakładu pracy użytkownika.


Zobacz powiększenie

Zakładanie i obsługa kartotek towarów i kontrahentów - możliwość ustalenia dowolnych jednostek miar, stawek VAT, cen nabycia, obcej waluty, czterech rodzajów marży. Z kolei dla kontrahentów oprócz standardowych danych możemy wprowadzić preferowaną cenę (z uwzględnieniem marży) oraz indywidualny rabat. Istnieje opcja drukowania kopert.


Zobacz powiększenie

Przegląd wystawionych dokumentów - dowolność parametryzowania zestawień sprzedaży (dla dowolnych kontrahentów, towarów, rodzajów dokumentów, zakresu czasowego) z możliwością wydruków sumarycznych lub detalicznych, grupowaniem i sortowaniem.


Zobacz powiększenie

Ułatwienia w obsłudze systemu - rozbudowany zestaw słowników zawierający stawki VAT, miasta, banki, waluty, jednostki miar umożliwia wprowadzenie pewnych danych tylko raz a następnie wielokrotne ich wykorzystywanie. Możliwość szybkiej obsługi przy wykorzystywaniu klawiatury. Każda formatka może być obsłużona bez użycia myszy. Program gwarantuje stałą klawiszologię na wszystkich poziomach oraz jednolity interfejs. Aby cieszyć oko użytkowników dodaliśmy opcję dowolnej konfiguracji wyglądu oraz kolorystyki programu dla każdej stacji roboczej oddzielnie.


Zobacz powiększenie

Niezawodność i bezpieczeństwo - baza danych Interbase - technologia klient - serwer gwarantuje stuprocentowe bezpieczeństwo i spójność danych (np. odporność na zaniki napięcia) oraz bezkonfliktową pracę w sieci, a nawet poprzez Internet. Możliwość nadania pracownikom określonych haseł i określenie zakresu dostępu do programu umożliwia rejestrację wszystkich zdarzeń które zaszły w systemie, co powoduje iż wiemy który użytkownik dokonał danej operacji (np. kto usunął fakturę bądź dołożył nowy towar).


Zobacz powiększenie

Ściągnij wersję demo systemu Faktury Dla Windows.